wat is..

Hotspot hutspot wil kwetsbare groepen mensen activeren en ze helpen om deel te nemen aan de maatschappij. We gebruiken ‘voedsel’ als middel om dit te bereiken. Vrijwilligers van jong tot oud werken samen in moestuin, keuken en wijkrestaurant. Ze leren buurtbewoners kennen en waarderen. Ze leren een vak, doen werkervaring op. Ze werken aan sociale vaardigheden, bouwen een relevant netwerk op. En terwijl ze dat doen, zijn ze van waarde voor de wijk. Ze bouwen aan een levendige en gastvrije ontmoetingsplek. Voor jong en oud, arm en rijk, voor wat voor etnische, religieuze achtergrond of opleidingsniveau ook. Én ze maken goed eten toegankelijk voor een grote groep mensen. Mensen die niet altijd de moeite nemen, het geld hebben, of mobiel genoeg zijn om zelf te koken. Voor 8 euro kunnen bewoners en andere gasten aanschuiven in het wijkrestaurant. Ze krijgen een lekker en gezond drie gangen menu geserveerd. Wie wat meer geld heeft kan een ́uitgesteld dinertje ́ betalen voor een ander. Zo kunnen minima gratis aanschuiven. Hotspot hutspot kan deze bijdrage ook in de vorm van dinerbonnen inzetten voor specifieke doelgroepen in de wijk.

resultaat
Met de wijk als startpunt en voedsel als thema, vormt het concept een
kapstok waar een heel scala aan doelstellingen, doelgroepen en activiteiten
aan gekoppeld kunnen worden. De integrale aanpak maakt dat elk besteed
uur zich op meerdere fronten uitbetaalt in maatschappelijke en
economische meerwaarde.
Alles bij elkaar:
Ontstaat er een plek waar buurtbewoners, jongeren en tieners elkaar ontmoeten en leren kennen; en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van mensen in de wijk vergroot.
Leren de tieners er dat eten verbouwen en koken leuk, lekker en niet moeilijk is;
Brengt hotspot hutspot gezonde voeding binnen het bereik van de mensen in de wijk, en biedt een laagdrempelige en sociale eetgelegenheid voor mensen die niet gemakkelijk zelf kunnen koken. Dit bevordert de gezondheid van de wijkbewoners, en helpt mensen met een beperking om langer zelfstandig te blijven wonen;
Kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt er nuttige werkervaring opdoen en ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze o.a. helpt om door te stromen naar een betaalde baan.
Ondersteunt hotspot hutspot haar vrijwillige en betaalde teamleden door educatieve personeelsactiviteiten, het regelen van werkervaringsplaatsen bij sociale partners in de stad en (waar kansen zich voordoen) het regelen van financiering voor passende cursussen en opleidingen;
Biedt hotspot hutspot een leerzame en sociaal verrijkende plek aan stagiaires, met name uit praktijkonderwijs op VMBO of MBO 1 niveau. Deze jongeren komen normaal met stageplek en hun werk niet verder dan de afwas, maar kunnen binnen hotspot hutspot een serieuzere taak krijgen. Zo vergroten ze hun kans op een (uitdagende en bevredigende) baan;
Spreekt het restaurant-concept ook anderen in en om de wijk aan, waardoor mensen van diverse achtergronden en opleidings- en inkomensniveaus elkaar tegenkomen;
Wordt verloedering tegen gegaan en leegstand in de wijk juist benut om een laagdrempelige voorziening aan te bieden;
Vormt hotspot hutspot een toegankelijke voorbeeldfunctie voor duurzaam ondernemen (zowel ecologisch, sociaal als economisch) en produceren in wijken waarin dit niet vanzelfsprekend is.
Biedt de aanwezigheid van hotspot hutspot ook andere spelers in de wijk kansen voor de ontwikkeling van activiteiten voor en door wijkbewoners, waardoor de zelf- én samenredzaamheid van de mensen in de wijk wordt vergroot.