boterhamsters.nl

Gratis ontbijt op basisscholen met veel kwetsbare leerlingen

Leerlingen van zo’n 500 basisscholen krijgen een gratis schoolontbijt. Het kabinet wil op die manier voorkomen dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen met een lege maag aan hun schooldag beginnen. “Want dat heeft ongewenste gevolgen voor hun leerprestaties”, zeggen de ministers Schouten (Armoedebeleid) en Wiersma (Primair Onderwijs). Het kabinet trekt voor de maatregel 5 miljoen euro uit. De ontbijten zijn bedoeld voor scholen met veel “kwetsbare leerlingen” en wordt verdeeld via het Jeugdeducatiefonds. Schouten en Wiersma wijzen erop dat het leven in korte tijd veel duurder is geworden en dat dat ook zichtbaar wordt in de schoolklas. Het aanbieden van de ontbijten begint direct en geldt voor vier maanden. De ministers willen dat het aantal van 500 scholen nog wordt uitgebreid. De precieze uitwerking hiervan moet nog gebeuren, want het is niet de bedoeling dat de werkdruk voor het personeel toeneemt. Zoals de Tweede Kamer twee weken geleden vroeg bij de Algemene Politieke Beschouwingen, krijgen kinderen op scholen in achterstandswijken binnenkort ook lunches. NOS Nieuws•Dinsdag 4 oktober 2022

maar hoe ga je dat regelen als school, met een lerarentekort, voedselveiligheid, continuïteit. het team van hotspot hutspot schiet te hulp. meer op boterhamsters.nl