wat we doen

-ons handboek downloaden over onze aanpak, kan hier hotspot hutspot-handboek-web [9mb]

de sustainable development goals [sdg] en hotspot hutspot [5mb]

Goed eten voor iedereen! Dat is het motto van hotspot hutspot. Via onze hotspots versterken we de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen. We zetten voedsel in om mensen te activeren en verbinden. Van teelt in buurtmoestuinen, en het samen met kinderen bereiden van goede maaltijden van restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden tegen een toegankelijke prijs in onze wijkrestaurants.

Hotspot hutspot creëert in de wijken levendige hotspots waar tieners graag naartoe komen en zinvol bezig kunnen zijn. De hotspots zijn tijdelijke locaties, gevestigd op plekken waar sprake is van leegstand en braakliggende grond. Ze bestaan uit een moestuin en een binnenruimte met keuken. In de moestuin verbouwen tieners, buurtbewoners en andere vrijwilligers samen groenten, fruit en kruiden. Meerdere avonden per week vervult de hotspot de functie van wijkrestaurant. Onder professionele begeleiding koken de tieners en vrijwilligers een betaalbaar en gezond drie-gangen menu dat ze voor 9 euro serveren aan de gasten in het restaurant. Elke week is er een nieuw weekmenu, voor een groot deel gemaakt van reststromen versproducten, aangevuld met producten uit de eigen tuin en zoveel mogelijk duurzaam geteelde, seizoensgebonden producten uit de regio. Wie meer geld te besteden heeft, kan een uitgesteld diner doneren zodat een ander die dat nodig heeft gratis kan eten. Zo vormen de hotspot levendige, gastvrije plekken waar mensen van alle leeftijden, inkomensniveaus en achtergronden zich welkom voelen.

Alles bij elkaar:

  • Ontstaat er een plek waar buurtbewoners, jongeren en tieners elkaar ontmoeten en leren kennen; en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van mensen in de wijk vergroot.
  • Leren de tieners er dat eten verbouwen en koken leuk, lekker en niet moeilijk is;
  • Brengt hotspot hutspot gezonde voeding binnen het bereik van de mensen in de wijk, en biedt een laagdrempelige en sociale eetgelegenheid voor mensen die niet gemakkelijk zelf kunnen koken. Dit bevordert de gezondheid van de wijkbewoners, en helpt mensen met een beperking om langer zelfstandig te blijven wonen;
  • Kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt er nuttige werkervaring opdoen en ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze o.a. helpt om door te stromen naar een betaalde baan.
  • Ondersteunt hotspot hutspot haar vrijwillige en betaalde teamleden door educatieve personeelsactiviteiten, het regelen van werkervaringsplaatsen bij sociale partners in de stad en (waar kansen zich voordoen) het regelen van financiering voor passende cursussen en opleidingen;
  • Biedt hotspot hutspot een leerzame en sociaal verrijkende plek aan stagiaires, met name uit praktijk- en entreeonderwijs. Deze jongeren komen normaal met stageplek en hun werk niet verder dan de afwas, maar kunnen binnen hotspot hutspot een serieuzere taak krijgen. Zo vergroten ze hun kans op een (uitdagende en bevredigende) baan;
  • Spreekt het restaurant-concept ook anderen in en om de wijk aan waardoor mensen van diverse achtergronden en opleidings- en inkomensniveaus elkaar tegenkomen;
  • Wordt verloedering tegen gegaan en leegstand in de wijk juist benut om een laagdrempelige voorziening aan te bieden;
  • Vormt hotspot hutspot een toegankelijke voorbeeldfunctie voor duurzaam ondernemen (zowel ecologisch, sociaal als economisch) en produceren in wijken waarin dit niet vanzelfsprekend is.
  • Biedt de aanwezigheid van hotspot hutspot ook andere spelers in de wijk kansen voor de ontwikkeling van activiteiten voor en door wijkbewoners, waardoor de zelf- en samenredzaamheid van de mensen in de wijk wordt vergroot.