Vooraankondiging tendermet hotspot hutspot

VOORAANKONDIGING

I. Datum van publicatie:8 maart 2017

II.1 Aanbestedende dienst: marktplein voor aan/uitbestedingen

II.2 Officiële benaming: hotspot hutspot

II.3 Hoofdadres: post@hotspothutspot.nl

III. Contact: post@hotspothutspot.nl

IV.1 Soort dienst:Maatschappelijke organisatie

IV.2 Hoofdactiviteit:  Goed eten voor iedereen Rotterdam (stadsbreed)

IV.3 Plaats van uitvoering: Rotterdam

IV.4 Geraamde totale waarde: Onschatbaar

V. Korte beschrijving

In 2017 zal gemeente Rotterdam aanvangen met de aanbestedingen op het gebied van o.a. het welzijn voor de periode 2018-2021. In het voorjaar van 2017 zal dit inkooptraject van start gaan. De gemeente Rotterdam wil dat aanbieders bij dit traject uit gaan van de bestaande goede initiatieven uit de wijk door bewoners, sociale ondernemers en maatschappelijke organisaties. Vooruitlopend op de besluitvorming bij de gemeente Rotterdam om deze intentie vorm te geven, wil hotspot hutspot met deze vooraankondiging te kennen geven open te staan voor deelname aan de op handen zijnde aanbesteding. Zowel in de gebieden waar zij reeds actief is, alsmede gebieden waar nog niet in deze specifieke welzijnsbehoefte wordt voorzien.

VI. Beschrijving

Goed eten voor iedereen! Dat is het motto van hotspot hutspot. Via onze hotspots versterken we de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen. We zetten voedsel in om mensen te activeren en verbinden. Van teelt in buurtmoestuinen, en het samen met kinderen bereiden van goede maaltijden van restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden tegen een toegankelijke prijs in onze wijkrestaurants.

Het Rotterdamse initiatief hotspot hutspot levert met haar activiteiten een bijdrage op het gebied van thema’s activering en participatie, armoedebestrijding, inclusiviteit, jeugd, leefbaarheid, talentontwikkeling, sociale cohesie, vroegsignalering en preventie, zelfredzaamheid.

VII. Marktconsultatie

hotspot hutspot nodigt ouderwetse, maar bij voorkeur uitdagende en rebelse welzijnsaanbieders in de stad uit om in gesprek te gaan over een gezamenlijke profilering en programmering ten behoeve van de welzijnsaanbesteding. Graag lichten we aan geïnteresseerde partijen ons concept toe, de resultaten die we de afgelopen jaren in de stad hebben geboekt, en onze plannen voor de toekomst. Welzijnsaanbieders kunnen hun interesse in samenwerking kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

VIII.1 Bestek: Klik hier om door te linken naar het bestek
VIII.2 Nadere inlichtingen: Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via dorine@hotspothutspot.nl

lees em hier als pdf vooraankondigingtendermethotspothutspot