hotspot hutspot in gesprek s01e03

Hotspot Hutspot heeft sociale restaurants in Rotterdam. Hier kookt iedereen die wil restaurantwaardige gerechten. Er wordt wekelijks een ander culinair driegangenmenu geserveerd voor €9,-. Hotspot Hutspot zet zich in tegen armoede, ongezond eten, een grote afvalberg en eenzaamheid. Thuiszitters komen van de bank af en worden vrijwilligers en rolmodellen. Kinderen vanaf 10 jaar komen helpen en vinden of worden rolmodel. Mensen vinden hun eigenwaarde terug doordat ze mooie gerechten serveren en energie van enthousiaste gasten terugkrijgen. Gasten met genoeg geld rekenen regelmatig dubbel af en zo kan hotspot hutspot ook menu’s serveren aan mensen die (even) geen geld hebben. Door het werken met reststromen (afgekeurde partijen groente/fruit en vlees ingevroren op de houdbaarheidsdatum van de supermarkt) kan hotspot hutspot prijzen laag houden en kan iedereen gezond eten. Vrijwilligers krijgen allemaal hun persoonlijke benadering en hotspot hutspot probeert iedereen verder te helpen in het proces waar diegene inzit. Voor de een is het een zetje richting een opleiding en startkwalificatie, de ander doet werkritme en zelfvertrouwen op richting de arbeidsmarkt (wellicht een arbeidsplaats uit het netwerk van hotspot hutspot), een volgende bouwt een netwerk van vrienden op in de keukens en een vluchteling heeft meteen in de keuken een taaltraining. Hotspot Hutspot probeert elke vrijwilliger zoveel mogelijk in zijn of haar interessegebieden aan de slag te laten gaan, er zijn keukenteams, plaatsen in de bediening, in de tuin of in de logistiek. Wie muzikaal aan de slag wil, krijgt een podium in het restaurant of organiseert zijn festival. Iedereen en inclusief. jouw donatie is welkom!